Hello world!
November 22, 2018
Kara na Alior Bank Sąd uchyla decyzję Komisji Nadzoru Finansowego
January 15, 2021

O nas Enterprise Investors

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Anwim przez Polish Enterprise Funds SCA – fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, podał Urząd na Twitterze. W 2023 spółka rozpoczęła współpracę z operatorem terminali płatniczych Polskie ePłatności w zakresie innowacyjnego finansowania Merchant Cash Advance („Moja pożyczka”[8]). „Cieszy nas, że spółka pozyskała silnego inwestora. Produkty Modular System charakteryzuje solidność, szerokie zastosowanie funkcyjne i sektorowe oraz korzystny stosunek ceny do jakości. To wszystko sprawia, że spółka dynamicznie się rozwija odpowiadając na potrzeby nowych nisz rynkowych, jak i zwiększając swój zasięg geograficzny.

Środki z funduszu będą przeznaczone na przeprowadzanie wykupów kontrolnych pakietów akcji spółek i finansowanie dalszego rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Pojedyncze projekty inwestycyjne będą mieścić się w przedziale 20–75 mln EUR i dotyczyć firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Polska pozostanie w centrum zainteresowania najnowszego funduszu – spodziewamy się wydać w kraju minimum 50% powierzonych nam środków.

  • Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu współkontroli przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu działającego na rzecz subfunduszu PEF VIII („PEF SCA”) nad Ekoenergetyka – Polska S.A.
  • — Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), nabędzie 36,3% akcji Modular System – największego polskiego producenta kontenerów użytkowych i systemów modułowych.
  • Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej Funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu.
  • Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).

Działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby. Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą. Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym.

Realizowane przez nas transakcje mieszczą się zwykle w przedziale 20–75 mln EUR, w zamian za znaczący pakiet mniejszościowy lub pełną kontrolę właścicielską nad spółką. Przyjmujemy długi horyzont inwestycyjny – zazwyczaj od 5 do 8 lat. Transakcje, które realizujemy, są efektem dobrych, często wieloletnich relacji z przedsiębiorcami.

Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy, którym doradza Enterprise Investors Corporation. Głównym celem funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej – nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu. Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy („Fundusze”), którym doradza Enterprise Investors Corporation. Głównym celem Funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej – nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej Funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu.

Kim jesteśmy?

Anwim działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Działalność prowadzona jest na terytorium Polski. Koncentracji polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A. Z jego przedsiębiorcami zależnymi, podano na stronie internetowej Urzędu.

  • Ekoenergetyka jest podmiotem aktywnym w sektorze elektromobilności.
  • W 2023 spółka rozpoczęła współpracę z operatorem terminali płatniczych Polskie ePłatności w zakresie innowacyjnego finansowania Merchant Cash Advance („Moja pożyczka”[8]).
  • Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 147 spółek działające w różnych sektorach gospodarki.

Zamiar koncentracji, będący przedmiotem zgłoszenia, polega na przejęciu wspólnej kontroli przez Polish Enterprise Funds SCA („PEF”) nad spółką Bisar S.A. I pośrednio nad jej spółkami zależnymi, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych.

Polish Enterprise Funds SCA (w porozumieniu z: Pragma Inkaso SA, Jackiem Obrockim oraz Tomaszem Bodu – skład portfela

PragmaGO oferuje pozabankowe finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym faktoring globalny, faktoring pojedynczy, faktoring odwrotny, odroczoną płatność lub e-skonto całkowicie online. W 2021 roku PragmaGO rozszerzyła ofertę o finansowanie podatków i ZUS[2]. Dzięki własnemu software house (PragmaGO.tech[3]), od 2016 roku Spółka realizuje strategię online, dzięki której przedsiębiorcy mogą szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności zarządzać swoją płynnością finansową. Spółka jest największym dostawcą usług embedded finance B2B na polskim rynku. Współpracuje z ponad 140 partnerami, dostarczając im m.in.

Specjalizuje się w wykupach oraz dostarczaniu kapitału na etapie wzrostu w spółkach zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej[4]. Zakończyliśmy inwestycje w 137 spółkach. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE). Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu współkontroli przez opec nieznacznie poprawia prognozę popytu na ropę z siedzibą w Luksemburgu działającego na rzecz subfunduszu PEF VIII („PEF SCA”) nad Ekoenergetyka – Polska S.A. Z siedzibą w Zielonej Górze („Ekoenergetyka”). I jej podmioty zależne zajmują się głównie outsourcingiem procesów oraz prowadzą działalność na rynku usług HR i APT.

Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie. Wiele z naszych spółek portfelowych – np. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami. Jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Modular System korzysta z potencjału nowego, świetnie wyposażonego zakładu produkcyjnego w Ogorzelicach pod Płockiem. Mocną pozycję rynkową spółki odzwierciedlają doskonałe wyniki finansowe. Przychody Modular System osiągnęły 133 mln PLN, a w tym roku prawie się podwoją. Enterprise Investors łączy wiedzę branżową z doświadczeniem zdobytym na lokalnych rynkach. W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości. Naszą strategię cechują ostrożność i konserwatywne wykorzystanie długu.

Polish Enterprise Funds SCA – skład portfela

„Za rozwój spółki Modular System odpowiadają Paweł Brudnicki i Mariusz Brudnicki, twórcy jej sukcesu. „W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu popularności technologii kontenerowych i modułowych i utrzymania silnego popytu na tego typu budynki o konstrukcji stalowej. Jesteśmy przekonani, że Modular System nie tylko umocni swoją pozycję w Polsce, ale powalczy o miano regionalnego championa.” – dodał. Technologia ta pozbawiona jest wad tradycyjnych metod budowlanych – zapewnia elastyczność i terminowość wdrożenia bez ryzyka rosnących kosztów w trakcie trwania budowy. Rozwiązanie to daje również możliwość znacznej prefabrykacji. – Enterprise Investors (EI), jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformowało o utworzeniu Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII).

Fundusz Enterprise Investors złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Anwimu

I utworzyła dziewięć funduszy inwestycyjnych o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 138 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 125 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 mld EUR. Liczba zakończonych projektów obejmuje 34 oferty publiczne, przeprowadzone na giełdach w Warszawie, Pradze i Nowym Jorku. Nasz zespół inwestycyjny acm forex broker-przegląd acm i informacje składa się z 36 ekspertów, w tym dziewięciu Partnerów, pracujących w sześciu biurach – zlokalizowanych w Nowym Jorku, Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze. Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.

„Siłą Enterprise Investors jest umiejętność budowania trwałych relacji z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami kadry zarządzającej zainteresowanymi transakcjami wykupów menedżerskich (MBO i MBI)” – powiedział Siwicki. Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój john d. arnold jest najmłodszym traderem miliarder wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu. Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak działamy?

Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. “Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z jego przedsiębiorcami zależnymi” – czytamy w komunikacie. Zamiar koncentracji będący przedmiotem zgłoszenia polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A. Z siedzibą w Warszawie wraz z jego przedsiębiorcami zależnymi.

10 sierpnia 2020 PragmaGO, zawarła z Allegro Sp. Umowę o współpracy w zakresie oferowania faktoringu online dla klientów serwisu allegro.pl. „Istotnym czynnikiem przy wyborze partnera biznesowego było dla nas doświadczenie Enterprise Investors, potwierdzone sukcesami w branży prefabrykacji budowlanej. Razem zamierzamy powtórzyć te sukcesy w segmencie kontenerów użytkowych i systemów modułowych” – dodał Mariusz Brudnicki, wiceprezes spółki odpowiadający za sprzedaż i rozwój. Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu.

Stworzyliśmy dotychczas dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować ponad 2.3 mld EUR w 155 firm z Polski i regionu i zakończyły inwestycje w 137 spółkach. I utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 147 spółek działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR.

nws
nws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *